Bar och garderob

Bar och garderob klädställning

Klädställning

Galge

Galge

Kyl bar

Kylskåp

2 m

Bar-kyl

Kylskåp

Barkyl