Hyresvillkor

Bokning och avbokning

Bokningar skall ske via E-post eller telefon. Obligatorisk legitimationskontroll vid avhämtning eller leverans. Denna person skall stå som hyrestagare eller kontaktperson i hyreskontraktet.

Avbokning skall göras minst sju dagar innan avtalad uthyrningsdag, annars debiteras halva hyreskostnaden.

Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren ansvarar för hyrgodset under hela hyrtiden, dvs. från att varorna avhämtats eller då de levererats av Eventtält till hyrestagaren.. All användning av hyrt material sker på hyrestagarens ansvar.

Hämtning och lämning av gods

Hyrestagaren skall ha med sig lämpligt transportfordon. Hyrestagaren skall vid återlämning upplysa om eventuella skador. Eventtält har rätt att begära ersättning om hyrgodset ej är rent, torrt eller helt vid återlämnandet. Vid väderförållanden som gör det omöjligt att packa torra produkter skall hyrestagaren meddela detta till Eventtält.

ANSVARSFRISKRIVNING

Observera att alla personer som använder vår utrustning gör det på egen risk. Den/de som hyr utrustningen ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig/vårdslös användning. Eventtält tar inget ansvar för skada som orsakats vid användning av utrustningen.